Hjem
Resume
Kontakt mig
Hjem

Lars Grubbe Dietrichson

Lars Grubbe Dietrichson (B.Sc., MBA, cand.it.) er ansat  som ErhvervsPhD-stipendiat ved foreningen Dansk Fjernvarme. Her beskæftiger han sig med benchmarking i forsyningsvirksomheder, med specielt fokus på fjernvarmevirksomheder. ErhvervsPhD-projektet har titelen ”Benchmarking i fjernvarmesektoren: Fra regulering og styring til udvikling og læring”. Indtil for nylig var han forskningsmedarbejder ved Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet, hvr han beskæftiget sig især med kortlægning og analyse af virksomhedsklynger (cluster) og benchmarking.

Lars har sin formale uddannelse fra de tekniske, samfundsvidenskabelige og humanistiske områder. Det tekniske er repræsenteret ved ingeniørgrader i både elektronik (B.Sc.) og elektroteknik (B.eng.),  det samfundsvidenskabelige ved hans Master of Business Administration (MBA), og det humanistiske ved hans cand.it. i Organisation og IT. Sammenlagt udgør dette, at han har flere tilgange til at kunne løse problemstillinger, af både teoretisk og praktisk karakter.

Lars har en omfattende praktisk baggrund, som omfatter ledelse af virksomheder og projekter både som ansat og som konsulent. Han har bred erfaring med udvikling af omfattende forretningsplaner, implementering af moderne ledelsesprincipper, planlægning, implementering og drift af IT-systemer, samt udarbejdelse og brug af rapporteringssystemer. Hans erfaring omfatter også arbejde som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand for flere virksomheder.

Lars har været iværksætter og direktør for to programvareselskaber, specialiseret indenfor web-programvare. Selskaberne blev etableret i 1999, og har været i gennem to aktiekapital-udvidelser. Han fratrådte som direktør den 1. december 2003, og sidste aktier blev solgt til de nye ejere 1.juni 2006.

Som teknisk direktør i et norsk high-tech selskab inden cogenerering (elektricitet og varme) var han ansvarlig for succesfuld ansøgning om offentlige tilskud til R&D på to millioner norske kroner. 
HjemResumeKontakt mig